Bir kadının iç pelvik yapısının incelenmesi, kısırlık ve yaygın jinekolojik bozukluklar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Dış fizik muayene ile keşfedilemeyen problemler, pelvik organlara doğrudan bir bakış sağlayan iki prosedür olan laparoskopi ve histeroskopi ile keşfedilebilir. Bu prosedürler, özel durumunuza bağlı olarak kısırlık bakımınızın bir parçası olarak önerilebilir. Laparoskopi ve histeroskopi hem tanısal hem de ameliyat amaçlarıyla kullanılabilir.

Rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve iç pelvik bölgenin dışına bakmak için tanısal laparoskopi önerilebilir. Tanısal histeroskopi rahim boşluğunun içine bakmak için kullanılır. Teşhis prosedürü sırasında anormal bir durum tespit edilirse, ikinci bir ameliyata gerek kalmadan aynı anda düzeltmek için genellikle operatif laparoskopi veya operatif histeroskopi yapılabilir. Hem diagnostik hem de operatif prosedürler bu alanlarda cerrahi uzmanlığa sahip hekimler tarafından yapılmalıdır. Aşağıdaki bilgiler, hastaların bu prosedürlerden herhangi birine girmeden önce ne bekleyeceklerini bilmelerine yardımcı olacaktır.

Tanısal Laparoskopi

Tanısal Laparoskopi, doktorların endometriozis, rahim fibroidleri ve diğer yapısal anormallikler, yumurtalık kistleri, yapışıklıklar (skar dokusu) ve ektopik gebelik gibi birçok jinekolojik sorunu teşhis etmesine yardımcı olabilir. Ağrınız, geçmiş pelvik enfeksiyon geçmişiniz veya pelvik hastalığı düşündüren semptomlarınız varsa, doktorunuz değerlendirmenizin bir parçası olarak bu prosedürü önerebilir. Laparoskopi bazen her iki partnerde de ilk infertilite değerlendirmesini tamamladıktan sonra önerilir. Genellikle adet bittikten hemen sonra yapılır.

Laparoskopi genellikle genel anestezi altında ayakta tedavi bazında yapılır. Hasta anestezi altına alındıktan sonra göbek deliğinden bir teleskop yerleştirilir. Karın içini doldurmak için karbondioksit gazı kullanılır, bu da karın duvarını iç organlardan uzaklaştırır ve bağırsak, mesane ve kan damarları gibi çevre organların yaralanma riskini azaltır. Nadiren, laparoskopun yerleştirilmesi için doktor deneyimine veya hastanın önceki cerrahi veya tıbbi geçmişine dayalı olarak alternatif bölgeler kullanılabilir. Bu kesiler tipik olarak küçüktür. Doktor laparoskoptan bakarken rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklar dahil üreme organlarını görebilir.

Pelvik organları net bir görünüme taşımak için genellikle alt karındaki başka bir kesiden küçük bir sonda yerleştirilir. Ek olarak, tüplerin açık olup olmadığını belirlemek için sıklıkla rahim ağzından, rahimden ve fallop tüplerinden bir sıvı enjekte edilir. Herhangi bir anormallik yoksa, kesileri bir veya iki dikiş kapatır. Anormallikler bulunursa, tanısal laparoskopi operatif laparoskopi haline gelebilir.

Operatif Laparoskopi

Operatif laparoskopi sırasında birçok karın rahatsızlığı, tanı konulduğu anda laparoskop aracılığıyla güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Operatif laparoskopi gerçekleştirirken, doktor problar, makas, kavrama aletleri, biyopsi pensleri, elektrocerrahi veya lazer aletleri gibi ek aletleri ve iki veya daha fazla ek kesiden dikiş materyallerini yerleştirir. Lazerler, belirli operasyonlarda önemli bir yardımcı olsa da pahalıdır ve operatif laparoskopi sırasında kullanılan diğer cerrahi tekniklerden veya araçlardan daha iyi veya daha etkili olmayabilir. 

Teknik ve araçların seçimi, hekimin deneyimi ve sorunun tercihi ve yeri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Operatif laparoskopi ile düzeltilmeye çalışılabilecek bazı problemler arasında fallop tüpleri ve yumurtalıkların etrafındaki yapışıklıkları (yara dokusu) tedavi etmek, tıkalı tüpleri açmak, yumurtalık kistlerini çıkarmak ve ektopik gebelikleri tedavi etmek sayılabilir. Endometriozis ayrıca rahim, yumurtalıklar veya peritonun dışından da çıkarılabilir veya yok edilebilir. Belirli koşullar altında rahimdeki miyomlar da çıkarılabilir (miyomektomi). Operatif laparoskopi, hastalıklı yumurtalıkları ve hasarlı fallop tüplerini çıkarmak veya rahim alma ameliyatı yapmak için de kullanılabilir.

Artan sayıda cerrah, robotik yardımla (robotik yardımlı laparoskopi) histerektomi yapmaktadır. Bununla birlikte, robotik cerrahi geleneksel cerrahiye göre daha pahalıdır ve genellikle daha fazla zaman alır ve tüm hastanelerde bu ekipman mevcut değildir. Gelişen sağlık hizmeti değişikliklerinin robotik ve diğer “yüksek teknolojili” prosedürlerin kullanılabilirliğini etkilemesi de mümkündür. 

Laparoskopi Riskleri Nelerdir?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi laparoskopi ile ilgili riskler vardır. Postoperatif mesane enfeksiyonu ve cilt tahrişi en yaygın olanıdır. Adezyonlar (karın içindeki yara dokusu) gelişebilir, ancak bu açık bir prosedürden (laparotomi) sonra daha az olasıdır. Karın duvarının hematomları (kanla dolu morarma) kesilerin yakınında meydana gelebilir. Pelvik veya abdominal enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Tanısal ve operatif laparoskopinin ciddi komplikasyonları nadirdir. Başlıca risk bağırsak, mesane, üreterler, rahim, ana kan damarları veya diğer organlarda ek ameliyat gerektirebilecek hasardır. Karın duvarından çeşitli aletlerin sokulması sırasında veya ameliyat tedavisi sırasında yaralanmalar meydana gelebilir. 

Bazı koşullar ciddi komplikasyon riskini artırabilir. Bunlar önceki karın ameliyatı, özellikle bağırsak ameliyatı ve bağırsak / pelvik yapışıklıklar, şiddetli endometriozis, pelvik enfeksiyonlar, obezite veya aşırı zayıflık öyküsü veya varlığıdır. Alerjik reaksiyonlar, sinir hasarı ve anestezi komplikasyonları nadiren ortaya çıkar. Postoperatif idrar retansiyonu nadirdir ve venöz tromboz (kan pıhtısı) nadirdir. Laparoskopi sonucu ölüm riski çok düşüktür (yaklaşık 100.000’de 3). Olası tüm komplikasyonlar düşünüldüğünde, her 100 kadından 1 veya 2’sinde, genellikle küçük sonuçlarla sonuçlanan bir komplikasyon gelişebilir.

Laparoskopi Ameliyatı Sonrası Neler Olabilir?

Laparoskopiyi takiben, göbek bölgesi (göbek deliği) genellikle ihale edilir ve karın zedelenmiş ve hassas olabilir. Karnı germek için kullanılan gaz omuzlarda, göğüste ve karında rahatsızlığa neden olabilir. Anestezi mide bulantısı ve baş dönmesine neden olabilir. Rahatsızlık miktarı, uygulanan prosedürlerin türüne ve kapsamına bağlıdır. Normal aktiviteler genellikle birkaç gün içinde yeniden başlatılabilir. Ciddi karın ağrısı, kötüleşen bulantı ve kusma, yüksek ateş, bir kesiden irin drenajı veya bir kesiden ciddi kanama, acil tıbbi müdahale gerektiren potansiyel ciddi komplikasyonlardır.

Birçok jinekolojik operasyon, karın bölgesini açmak için bir kesi (“bikini” veya “yukarı aşağı”) yapılan laparotomi ile gerçekleştirilir. Hastalar genellikle ameliyatı takiben birkaç gün hastanede kalırlar ve gerekli fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak 2 ila 6 hafta içinde işe dönebilirler. Birçok jinekolojik prosedür de operatif laparoskopi ile gerçekleştirilebilir. Operatif laparoskopiyi takiben, hastalar genellikle ameliyat günü eve dönebilir ve daha hızlı iyileşebilir, 3 ila 7 gün içinde tam aktivitelerine dönebilir.

Bazı operasyon türleri laparoskopik olarak gerçekleştirilemeyecek kadar riskli olabilirken, diğerlerinde laparoskopinin laparotomi kadar iyi sonuçlar verdiği açık değildir. Cerrahın deneyimi ve mevcut kaynaklar da operatif laparoskopinin mi yoksa laparotominin mi kullanılacağına karar vermede rol oynar. 

Laparoskopinin faydaları nelerdir?

Hemen ameliyat sonrası dönemde iyileşme süresi daha hızlıdır. Hastalar genellikle kendi evlerinin rahatlığında iyileşmek için 24 saat sonra eve giderler. Küçük kesiler daha az ağrılı olma eğilimindedir ve sonuç olarak hastalar genellikle ameliyat sonrası daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyar. Daha az yara enfeksiyonu meydana gelir. Yara izi üç veya dört cilt kesisiyle sınırlı olduğu için kozmetik sonuçlar da çekicidir.

Laparoskopi sonrası hekime ne zaman başvurmalısınız?

Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini geliştirirseniz, doktoru aramaktan çekinmemelisiniz:

  • Kesilerden ağır kanama
  • Ateş veya titreme
  • İdrar yapma veya bağırsak hareketleri ile ilgili sorunlar
  • Ağır vajinal kanama
  • Şiddetli veya artan karın ağrısı
  • Kusma
  • Cilt kesilerinde kızarıklık veya akıntı
  • Nefes darlığı veya göğüs ağrısı

Laparoskopi sırasında başka bir ameliyat yaptırabilir miyim?

Bazen aynı anda iki prosedür programlanır. Histeroskopi sıklıkla laparoskopi ile aynı zamanda yapılır. Kadınlar ayrıca jinekolojik prosedürleriyle birlikte başka bir elektif ameliyatı yaptırmayı da seçebilirler. Eşzamanlı olarak yapılan ameliyatlar arasında liposuction, safra kesesi çıkarma ve meme implantları bulunmaktadır

Tanısal Histeroskopi

Tanısal histeroskopi, kısırlık, tekrarlayan düşük veya anormal uterin kanaması olan kadınları değerlendirmek için yararlı bir prosedürdür. Tanısal histeroskopi rahim boşluğunu incelemek için kullanılır ve rahim boşluğuna doğru çıkıntı yapan miyomlar, yapışıklıklar, polipler ve konjenital malformasyonlar gibi anormal rahim durumlarının teşhisinde yardımcı olur. Histeroskopiden önce uterusu değerlendirmek için bir histerosalpingogram (uterus ve fallop tüplerinin ana hatlarını çizmek için boya kullanan bir röntgen), pelvik ultrason veya sonohisterogram (uterus boşluğuna salin eklenmiş ultrason) veya bir endometriyal biyopsi yapılabilir.

Tanısal histeroskopinin ilk adımı, genellikle, açıklığın boyutunu geçici olarak artırmak için bir dizi dilatatör ile rahim ağzının kanalını hafifçe gerdirmeyi içerir. Histeroskop (uzun, ince, ışıklı, teleskop benzeri bir alet) rahim ağzından rahime yerleştirilir. Histeroskopi için deri kesilerine gerek yoktur. Karbondioksit gazı veya salin gibi bir sıvı daha sonra histeroskop aracılığıyla rahim içine enjekte edilir. Bu gaz veya sıvı rahim boşluğunu genişletir ve hekimin doğrudan rahmin iç yapısını görmesini sağlar. Tanısal histeroskopi, bir doktorun ofisinde veya ameliyathanede gerçekleştirilen ayakta tedavi prosedürüdür. Genellikle adet bittikten hemen sonra yapılır çünkü rahim boşluğu daha kolay değerlendirilir.

Operatif Histeroskopi

Operatif histeroskopi, tanısal histeroskopi sırasında veya diğer görüntüleme çalışmalarında bulunan anormalliklerin çoğunu tedavi edebilir. Operatif histeroskopi, dar aletlerin operatif histeroskoptaki bir kanal aracılığıyla uterus boşluğuna yerleştirilmesi dışında tanısal histeroskopiye benzer. Miyomlar, yapışıklıklar ve polipler rahim içinden çıkarılabilir. Rahim septumu gibi bazı yapısal anormallikler histeroskopla düzeltilebilir.

Doktorunuz rahmi ameliyata hazırlamak için ilaç almanızı isteyebilir. Ameliyatın sonunda, doktorunuz rahim içine bir balon kateter veya başka bir cihaz yerleştirebilir. Antibiyotikler ve / veya östrojen, enfeksiyonu önlemek ve endometriyumun iyileşmesini teşvik etmek için bazı rahim ameliyatlarından sonra reçete edilebilir. Rahim zarının tahrip edildiği bir prosedür olan endometriyal ablasyon, bazı aşırı uterin kanama vakalarını tedavi etmek için kullanılabilir. Gebe kalmak isteyen kadınlarda rahim zarının ablasyonu yapılmamaktadır. 

Histeroskopi Riskleri Nelerdir?

Her 100 işlemden yaklaşık 2’sinde histeroskopi komplikasyonları ortaya çıkar. Halen nadir de olsa, rahim delinmesi (rahimde küçük bir delik) en yaygın komplikasyondur. Perforasyonlar genellikle kendiliğinden kapansa da, kanamaya neden olabilir veya nadiren yakındaki organlarda hasara yol açarak daha fazla ameliyat gerektirebilir. Histeroskopi sonrası rahim boşluğu yapışıklıkları veya enfeksiyonları gelişebilir. Rahmi şişirmek için kullanılan sıvılarla ilgili ciddi komplikasyonlar arasında akciğerlerdeki sıvı, kan pıhtılaşması, aşırı sıvı yüklenmesi, elektrolit dengesizliği ve şiddetli alerjik reaksiyonlar bulunur. Bununla birlikte, ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar çok nadirdir. Yukarıdaki komplikasyonlardan bazıları ameliyatın tamamlanmasını engelleyebilir.

Histeroskopi Ameliyatı Sonrası Neler Olabilir?

Histeroskopiyi takiben birkaç gün vajinal akıntı veya kanama ve kramplar yaşanabilir. Çoğu fiziksel aktivite genellikle 1 veya 2 gün içinde devam ettirilebilir. Doktorunuza cinsel ilişkiye ne zaman devam edeceğinizi sormalısınız. Boşlukta bir balon kateter bırakılırsa, genellikle birkaç gün sonra çıkarılır. Yukarıda belirtildiği gibi, antibiyotikler ve / veya östrojen ameliyattan sonra reçete edilebilir.

Laparoskopi ve histeroskopi, doktorların birçok jinekolojik rahatsızlığı ayakta tedavi bazında teşhis etmesine ve düzeltmesine izin verir. Hastanın iyileşme süresi kısadır ve abdominal cerrahiden daha büyük kesiler yoluyla iyileşme süresinden önemli ölçüde daha kısadır. Laparoskopi veya histeroskopi yapılmadan önce hastalar, prosedürler ve riskleri hakkındaki endişelerini doktorlarıyla görüşmelidir. Laparoskopi ve histeroskopi fiyatları için bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Tüm jinekolojik problemlerle ilgili www.jinekologankara.com adresimizi de inceleyebilirsiniz.

Add comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADRESİMİZ

Ankara Ticaret Merkezi

Kızılırmak Mah 1450 Sok

B Blok No:4 Çukurambar

Çankaya Ankara

TELEFON

0312 285 85 88

0555 022 86 22